kelk

Aangeboden uit privé-verzameling een collectie kerkelijk zilver en kerkelijke kunst.

De collectie is veelal aangekocht in de jaren ’60 en ’70 toen veel kerken gesloten of “gemoderniseerd” werden en kerkelijke voorwerpen uit de kerk op o.a. kunstveilingen werden aangeboden. Kerkelijk vaatwerk was meestal eigendom van de kerk die het te koop aanbood, hetgeen nu niet meer is toegestaan. Dit in tegenstelling tot de miskelk. Deze was het persoonlijk eigendom van de priester die de kelk bij zijn priesterwijding meestal gekregen had van zijn familie. Als hij de kelk bij zijn overlijden niet had nagelaten aan de kerk, dan ging deze vaak terug naar zijn familie die daar dikwijls geen raad mee wist. Soms brachten zij de kelk dan naar een kunstveiling of naar een juwelier die
er dan de zilverprijs voor gaf. Zo is er veel kerkelijk zilver verloren gegaan
en in het bijzonder de miskelken.

Alle objecten zijn door mij op herkomst gecontroleerd en de legitimiteit wordt als
zodanig dan ook door mij gegarandeerd.

Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen.

GEEN INKOOP